Aktywny Samorząd w 2021 roku

,,Aktywny samorząd” w 2021 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej uprzejmie informuje o rozpoczęciu naboru wniosków w ramach pilotażowego programu ,,Aktywny samorząd”. Wnioski można składać w siedzibie MOPS lub wykorzystując elektroniczny darmowy System SOW (sow.pfron.org.pl) Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczna i zawodowąwnioski przyjmowane są od dnia 1 marca 2021 r. […]

Zapytanie ofertowe

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej zaprasza do udziału w postępowaniu w formie zapytanie ofertowego na wykonanie usługi tj. przeprowadzanie diagnozy potrzeb uczestników projektu oraz przeprowadzenie indywidualnego doradztwa psychologicznego i zawodowego w ramach realizowanego projektu „Włącz się! Kompleksowe działania aktywizacji i integracji społeczno-zawodowej w mieście Biała Podlaska”. Więcej informacji

Komunikat Ministra Rodziny i Polityki Społecznej

Komunikat Ministra Rodziny i Polityki Społecznejw sprawie wydłużenia terminu ostatecznej weryfikacji i zatwierdzenia wniosków złożonych przez wojewodów w ramach Programów:„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” − edycja 2021 Treść komunikatu

Skip to content