Zapytanie ofertowe 25/2021

na wykonanie usługi tj. przeprowadzenie kursu zawodowego w ramach realizowanego projektu „Włącz się! Kompleksowe działania aktywizacji i integracji społeczno-zawodowej w mieście Biała Podlaska” Więcej informacji

Ogłoszenie

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJOGŁASZA NABÓR NA SZKOLENIE DLA KANDYDATÓW DO PEŁNIENIA FUNKCJI RODZINY ZASTĘPCZEJ NIEZAWODOWEJPlanowany termin rozpoczęcia szkolenia 1 października 2021 r. Więcej informacji

Zapytanie ofertowe 24/2021

na wykonanie usługi tj. przeprowadzenie oraz szkoleń/kursów zawodowych w ramach realizowanego projektu „Włącz się! Kompleksowe działania aktywizacji i integracji społeczno-zawodowej w mieście Biała Podlaska” Więcej informacji

Stypendia szkolne 2021-2022

Wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnegona rok szkolny 2021/2022 można składaćod 1 września 2021 r. do 15 września 2021 r. w wersji elektronicznej za pośrednictwem e-PUAP/mopsbp/skrytka_ESP w wersji papierowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej ul. Piłsudskiego 24, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. […]

Komunikat w sprawie świadczenia „Dobry Start” (300+)

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”, od dnia 1 lipca 2021 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej podlaskiej przestaje być realizatorem programu i nie będzie przyjmować wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry start (tzw. 300+) z […]

Skip to content