Ogłoszenie o naborze kart zgłoszeń do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Miasto Biała Podlaska przystąpiło do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 ogłoszonego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.Program będzie realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej. Wsparcie w ramach Programu finansowane jest ze środków Funduszu Solidarnościowego. Więcej informacji

Zapytanie ofertowe nr 1/2023

Zapytanie ofertowe nr 1/2023 z dnia 10 stycznia 2023 r. na sukcesywne wykonywanie druków formularzy i druków urzędowych – na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej i Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Białej Podlaskiej Więcej informacji

Informacja o zakupie preferencyjnym węgla w Białej Podlaskiej

Do dokonania zakupu preferencyjnego węgla uprawniona jest osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego.Węgiel można nabyć w dwóch partiach:– do 1,5 tony w pierwszym terminie tj.: do 31 grudnia 2022 r. oraz– do 1,5 tony w drugim terminie tj.: od 1 stycznia 2023 r. Cena za 1 tonę węgla wynosi […]

Świadczenie UO w 2023 roku klientom MOPS

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, z późn. zm.) […]

Informacja w sprawie dodatku elektrycznego

W związku ze wzrostem cen energii elektrycznej, ustawą o szczególnych rozwiązaniachsłużących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją narynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2022 r., poz. 2127), wprowadzony został dodatekelektryczny, jako narzędzie stanowiące wsparcie dla gospodarstw domowych. Więcej informacji Wzór wniosku o dodatek elektryczny

Informacja w sprawie sprzedaży węgla

Informujemy, że Gmina Miejska Biała Podlaska obecnie oczekuje na kontakt oraz podpisanie umowy z firmą PGE Paliwa sp. z o.o., która ma dostarczyć węgiel dla mieszkańców miasta Biała Podlaska. Niezwłocznie poinformujemy, kiedy węgiel będzie już dostarczony do spółki PEC sp. z o.o. oraz od kiedy będzie można dokonywać zakupu węgla.

Skip to content