Zapytanie nr 10/2022

ZAPYTANIE  OFERTOWE nr 10/2022na: „Dostawę opasek bezpieczeństwa do świadczenia usługi opieki na odległość wraz z kompleksową usługą teleopieki dla mieszkańców miasta Biała Podlaska w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej – Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022”, finansowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Więcej informacji

Stypendium szkolne

Wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnegona rok szkolny 2021/2022 można składaćod 1 września 2022 r. w wersji elektronicznej za pośrednictwem e-PUAP /mopsbp/skrytka_ESP w wersji papierowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 24od poniedziałku do piątku w godz. 730 – 1530 p. nr 6 […]

Informacja, dotycząca możliwości złożenia wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL.

                Z dniem 1 lipca 2022 r. wszedł w życie przepis art. 8 ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1383), umożliwiający składanie wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia […]

Ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy SpołecznejOgłasza nabór kandydatówna stanowisko urzędnicze tj. – referentaw Dziale Świadczeń Rodzinnych i SocjalnychMiejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej(pełny wymiar czasu pracy) Więcej informacji

Ogłoszenie o naborze

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko – pracownik socjalny w Dziale Opieki nad Rodziną i Dzieckiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Piłsudskiego 24 / zatrudnienie w ramach umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy/ Więcej informacji

Informacja

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej informuje, że dyżury asystentów rodziny w ramach upowszechniania asysty rodzinnej i działalności rodzin wspierających realizowanego projektu „Centrum Wsparcia Rodziny i Usług Społecznych dla mieszkańców Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego” będą pełnione w piwnicy magistratu przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, w dniach 19-21 kwietnia 2022 r. oraz w dniach 26-28 […]

Zapytanie ofertowe Nr 4/2022

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej zaprasza do udziału w postępowaniu w formie zapytania ofertowego na wykonanie usługi w formie stacjonarnej lub zdalnej w ramach realizowanego projektu „Centrum Wsparcia Rodziny i Usług Społecznych dla mieszkańców Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska”, tj.: „Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla kandydatów na rodziców zastępczych/ kandydatów do pełnienia funkcji […]

Skip to content