Zapytanie ofertowe nr 14/2021

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej zaprasza do udziału w postępowaniu w formie zapytania ofertowego na wynajem sali wraz z wyposażeniem przeznaczonej do realizacji treningu kompetencji i umiejętności społecznych oraz przeprowadzenia terapii rodzinnej w ramach realizowanego projektu „Włącz się! Kompleksowe działania aktywizacji i integracji społeczno-zawodowej w mieście Biała Podlaska” Treść zapytania

Zapytanie ofertowe nr 13/2021

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej zaprasza do udziału w postępowaniu w formie zapytania ofertowego na wykonanie usługi tj. przeprowadzanie treningu kompetencji i umiejętności społecznych w ramach realizowanego projektu „Włącz się! Kompleksowe działania aktywizacji i integracji społeczno-zawodowej w mieście Biała Podlaska”. Treść zapytania

Zapytanie ofertowe nr 12/2021

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej zaprasza do udziału w postępowaniu w formie zapytania ofertowego na wykonanie usługi tj. przeprowadzanie treningu kompetencji i umiejętności społecznych w ramach realizowanego projektu „Włącz się! Kompleksowe działania aktywizacji i integracji społeczno-zawodowej w mieście Biała Podlaska”. Treść zapytania

Informacja

Ogłoszenie o naborze kart zgłoszeń do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 Więcej informacji

Zapytanie ofertowe nr 9/2021

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej zaprasza do udziału w postępowaniu w formie zapytania ofertowego na wykonanie usługi w formie stacjonarnej lub zdalnej w ramach realizowanego projektu „Centrum Wsparcia Rodziny i Usług Społecznych dla mieszkańców Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska”, tj.:” Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla kandydatów na rodziców zastępczych / kandydatów do pełnienia […]

Skip to content