Wzory druków w sprawie ustalenia stopnia niepełnosprawności

 • Informacja o zakresie opieki i pielęgnacji sprawowanej nad dzieckiem przez osobę ubiegająca się zasiłek pielęgnacyjny
  wersja pdf wersja doc
 • Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności – dzieci do 16 roku życia
  wersja pdf wersja doc
 • Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności – dorośli
  wersja pdf wersja doc
 • Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia – dzieci
  wersja pdf wersja doc
 • Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia – dorośli
  wersja pdf wersja doc
 • Oświadczenie o miejscu pobytu stałego – dotyczy wszystkich wnioskodawców
  wersja pdf wersja doc
 • Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych – druk dotyczy wszystkich wnioskodawców
  wersja pdf
 • Wzór wniosku o wydanie karty parkingowej – prosimy o druk dwustronny
  wersja pdf wersja doc
  Opłata za wydanie karty parkingowej w kwocie 21,00 zł – numer konta bankowego 47 1020 4476 0000 8102 0376 4362
 • Oświadczenie dla osób ubiegających się o wydanie Karty Parkingowej (dotyczy wyłącznie osób posiadających ważne orzeczenie wydane przez Powiatowy Zespół)
  wersja pdf wersja doc
 • Wzór wniosku o wydanie legitymacji dokumentującej niepełnosprawność/legitymacji dokumentującej stopień niepełnosprawności – prosimy o druk dwustronny
  wersja pdf wersja doc
 • Wniosek osoby niepełnosprawnej o wydanie zaświadczenia o podstawie zaliczenia do stopnia niepełnosprawności
  wersja do wypełniania wersja do druku
 • Wniosek o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień KI
  wersja pdf wersja doc
Skip to content