Regulamin organizacyjny

Zarządzenie Nr 15/2021 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej z dnia 14 maja 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej

Regulamin organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej

Archiwum regulaminów:

Regulamin organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej z dnia 23 czerwca 2016 r.
Zarządzenie nr 146/16 Prezydenta Miasta Biała Podlaska z dnia 23 czerwca 2016 r.
Zmiany do regulaminu MOPS z dnia 25 sierpnia 2017 r.
Regulamin organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej z dnia 1 kwietnia 2016 r.
Zarządzenie do regulaminu organizacyjnego
Regulamin organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej z dnia 6 kwietnia 2010 r.

Skip to content