Wzory druków dla osób korzystających z dodatku mieszkaniowego i dodatku energetycznego

DODATEK MIESZKANIOWY

DODATEK ENERGETYCZNY

  • Wniosek o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego
    wersja pdf wersja doc
  • Oświadczenie o zgodzie na przekazywanie dodatku energetycznego/ ryczałtów na wskazany rachunek bankowy
    wersja pdf wersja doc
Skip to content