Wzory druków dotyczące dofinansowań ze środków PFRON

 • Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym
  wersja pdf (106 KB)
  Załącznik nr 1 do wniosku – Wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny wersja pdf (50 KB)
  Załącznik nr 2 do wniosku – Informacja o stanie zdrowia wersja pdf (46 KB)
  Załącznik nr 3 do wniosku – Ankieta do wniosku o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym wersja pdf (76 KB)
  Załącznik nr 4 do wniosku – Oświadczenie wersja pdf (246 KB) wersja docx (13KB)
  Załącznik nr 5 do wniosku – Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnej z RODO
  wersja pdf (168 KB) wersja docx (16KB)
 • Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej
  wersja pdf (110 KB)
  Zaświadczenie lekarza specjalisty wersja pdf (181 KB)
  Załączniki do wniosku likwidacja barier architektonicznych wersja docx (18 KB)
 • Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier w komunikowaniu się
  wersja pdf (108 KB)
  Zaświadczenie lekarza specjalisty wersja pdf (182 KB)
  Załączniki do wniosku likwidacja barier w komunikowaniu się wersja pdf (14 KB)
 • Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier technicznych
  wersja pdf (108 KB)
  Zaświadczenie lekarza specjalisty wersja pdf (179 KB)
  Załączniki do wniosku likwidacja barier technicznych wersja pdf (14 KB)
 • Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
  wersja pdf (105 KB)
 • Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny
  wersja pdf (107 KB)
  Zaświadczenie lekarza specjalisty wersja pdf (183 KB)
 • Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej
  wersja pdf (101 KB)
 • Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki
  wersja pdf (338 KB)
 • Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika
  wersja pdf (110 KB)

Wzory druków Program Aktywny Samorząd

Skip to content