Wzory druków dotyczące dofinansowań ze środków PFRON

 • Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym
  wersja pdf wersja doc
 • Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej
  wersja pdf wersja doc
 • Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier w komunikowaniu się
  wersja pdf wersja doc
 • Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier technicznych
  wersja pdf
 • Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
  wersja pdf wersja doc
 • Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny
  wersja pdf wersja doc
 • Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej
  wersja pdf wersja doc
 • Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki
  wersja pdf wersja doc
 • Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika
  wersja pdf wersja doc

Wzory druków Program Aktywny Samorząd

Skip to content