Wzory druków dla osób korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej

 • Oświadczenie o dochodach
  wersja pdf (44 KB) wersja doc (26 KB)
 • Oświadczenie O Wysokości Wynagrodzenia Z Tytułu Zatrudnienia
  wersja pdf (64 KB) wersja doc (13 KB)
 • Oświadczenie O Dochodzie Rocznym
  wersja pdf (54 KB) wersja docx (13 KB)
 • Oświadczenie O Stanie Majątkowym
  wersja pdf (68 KB) wersja doc (19 KB)
 • Oświadczenie O Wysokości Wynagrodzenia Uzyskiwanego Na Podstawie Umowy Agencyjnej, Umowy Zlecenia, Umowy O Dzieło Albo W Okresie Członkostwa W Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej Lub Spółdzielni Kółek Rolniczych (Usług Rolniczych)
  wersja pdf (59 KB)
 • Oświadczenie O Okresie Zatrudnienia
  wersja pdf (50 KB) wersja doc (25 KB)
 • Oświadczenie O Powierzchni Gospodarstwa Rolnego
  wersja pdf (49 KB) wersja doc (24 KB)
 • Oświadczenie O Zobowiązaniu Do Opłacania Składki Na Ubezpieczenie Społeczne Rolników
  wersja pdf (50 KB) wersja doc (25 KB)
 • Oświadczenie O Zadeklarowanej Podstawie Wymiaru Składek Na Ubezpieczenie Społeczne
  wersja pdf (52 KB) wersja doc (24 KB)
 • Oświadczenie O Wysokości Dochodu Z Pozarolniczej Działalności Gospodarczej
  wersja pdf (56 KB) wersja doc (27 KB)
 • Oświadczenie O Formie Opodatkowania
  wersja pdf (50 KB) wersja doc (24 KB)
 • Oświadczenie Kodeks Karny
  wersja pdf (51 KB) wersja doc (12 KB)
 • Oświadczenie O Kontynuowaniu Nauki
  wersja pdf (49 KB) wersja doc (25 KB)
 • Oświadczenie O Pozostawaniu W Ewidencji Bezrobotnych Lub Poszukujących Pracy
  wersja pdf (57 KB)
 • Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnej z RODO
  wersja pdf (120 KB) wersja doc (18 KB)
Skip to content