Dodatek energetyczny

Zgodnie z Ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne( Dz. U z 2012r. poz. 1059), ustawa z dnia 26 lipca 2013r. o zmianie ustawy- Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw( Dz. U. z 2013r., poz. 984), ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013r. poz. 966 z późn. zm), ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – kodeks postępowania administracyjnego( Dz. U. z 2013r. poz. 267).

Aby uzyskać dodatek energetyczny, należy spełnić jednocześnie następujące warunki:

  • Posiadać umowę sprzedaży lub umowę kompleksową z dostawcą energii elektrycznej;
  • Mieć przyznany dodatek mieszkaniowy (ta sama osoba, która jest stroną umowy z dostawcą energii elektrycznej);
  • Zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Skip to content