Moduł I

Obszar A Zadanie nr 1 – oprzyrządowanie samochodu – dysfunkcja narządu ruchu
wniosek (pdf, 191 KB)
załącznik nr 1 do wniosku (pdf, 90 KB)
Klauzula informacyjna Rodo (pdf, 71 KB)

Obszar A Zadanie nr 2, Zadanie nr 3 – prawo jazdy
wniosek (pdf, 203 KB)
załącznik nr 1 do wniosku (pdf, 89 KB)
Klauzula informacyjna Rodo (pdf, 71 KB)

Obszar A Zadanie nr 4 – oprzyrządowanie samochodu – dysfunkcja narządu słuchu
wniosek (pdf, 188 KB) załącznik nr 1 do wniosku (pdf, 82 KB)
Klauzula informacyjna Rodo (pdf, 71 KB)

Obszar B Zadanie nr 1, Zadanie nr 3, Zadanie nr 4 – sprzęt elektroniczny
wniosek (pdf, 194 KB)
załącznik nr 1 do wniosku – dysfunkcja kończyn górnych (zadanie B-1) (pdf, 82 KB)
załącznik nr 1 do wniosku – dysfunkcja narządu wzroku (zadanie B-1) (doc, 33 KB)
załącznik nr 1 do wniosku -dysfunkcja narządu wzroku (zadanie B-3) (doc, 33 KB)
załącznik nr 1 do wniosku – dysfunkcja narządu słuchu (zadanie B-4) (pdf, 82 KB)
Klauzula informacyjna Rodo (pdf, 71 KB)

Obszar B Zadanie nr 2 – sprzęt elektroniczny – szkolenia
wniosek (pdf, 204 KB)
Klauzula informacyjna Rodo (pdf, 71 KB)

Obszar B Zadanie nr 5 – sprzęt elektroniczny – serwis
wniosek (pdf, 197 KB)
Klauzula informacyjna Rodo (pdf, 71 KB)

Obszar C Zadanie nr 1 – wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym
wniosek (pdf, 182 KB)
załącznik nr 1 do wniosku (pdf, 90 KB)
Klauzula informacyjna Rodo (pdf, 71 KB)

Obszar C Zadanie nr 2 – wózek inwalidzki lub skuter – serwis
wniosek (pdf, 189 KB)
Klauzula informacyjna Rodo (pdf, 71 KB)

Obszar C Zadanie nr 3 – proteza kończyny
wniosek (pdf, 183 KB)
załącznik nr 1 do wniosku (pdf, 71 KB)
załącznik nr 2 do wniosku
Klauzula informacyjna Rodo (pdf, 71 KB)

Obszar C Zadanie nr 4 – proteza kończyny – serwis
wniosek (pdf, 190 KB)
załącznik nr 1 do wniosku (pdf, 74 KB)
załącznik nr 2 do wniosku
Klauzula informacyjna Rodo (pdf, 71 KB)

Obszar C Zadanie nr 5 – skuter inwalidzki lub oprzyrządowanie elektryczne do wózka ręcznego
wniosek (pdf, 192 KB)
załącznik nr 1 do wniosku (pdf, 97 KB)
Klauzula informacyjna Rodo (pdf, 71 KB)

Obszar D – opieka dla osoby zależnej
wniosek (pdf, 200 KB)
Klauzula informacyjna Rodo (pdf, 71 KB)

Moduł II

Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym
wniosek (pdf, 222 KB)
załącznik nr 1 do wniosku (pdf, 83 KB)
Klauzula informacyjna Rodo (pdf, 71 KB)

Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu „Aktywny samorząd w 2024 roku (doc, 205 KB)

Informacja o programie „Aktywny samorząd” w 2024 roku (pdf, 155 KB)

Skip to content