Moduł I

Obszar A Zadanie nr 1 – oprzyrządowanie samochodu – dysfunkcja narządu ruchu
wniosek (pdf, 393 KB) załącznik nr 1 do wniosku (pdf, 90 KB)

Obszar A Zadanie nr 2, Zadanie nr 3 – prawo jazdy
wniosek (pdf, 350 KB) załącznik nr 1 do wniosku (pdf, 89 KB)

Obszar A Zadanie nr 4 – oprzyrządowanie samochodu – dysfunkcja narządu słuchu
wniosek (pdf, 350 KB) załącznik nr 1 do wniosku (pdf, 82 KB)

Obszar B Zadanie nr 1, Zadanie nr 3, Zadanie nr 4 – sprzęt elektroniczny
wniosek (pdf, 384 KB)
załącznik nr 1 do wniosku – dysfunkcja kończyn górnych (pdf, 82 KB)
załącznik nr 1 do wniosku – dysfunkcja narządu wzroku (pdf, 100 KB)
załącznik nr 1 do wniosku – dysfunkcja narządu słuchu (pdf, 82 KB)

Obszar B Zadanie nr 2 – sprzęt elektroniczny – szkolenia
wniosek (pdf, 384 KB)

Obszar B Zadanie nr 5 – sprzęt elektroniczny – serwis
wniosek (pdf, 374 KB)

Obszar C Zadanie nr 1 – wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym
wniosek (pdf, 368 KB) załącznik nr 1 do wniosku (pdf, 90 KB)

Obszar C Zadanie nr 2 – wózek inwalidzki lub skuter – serwis
wniosek (pdf, 366 KB)

Obszar C Zadanie nr 3 – proteza kończyny
wniosek (pdf, 372 KB)
załącznik nr 1 do wniosku (pdf, 486 KB)
załącznik nr 2 do wniosku (pdf, 40 KB)

Obszar C Zadanie nr 4 – proteza kończyny – serwis
wniosek (pdf, 401 KB)
załącznik nr 1 do wniosku (pdf, 99 KB)
załącznik nr 2 do wniosku (pdf, 41 KB)

Obszar C Zadanie nr 5 – skuter inwalidzki lub oprzyrządowanie elektryczne do wózka ręcznego
wniosek (pdf, 194 KB)
załącznik nr 1 do wniosku (pdf, 87 KB)

Obszar D – opieka dla osoby zależnej
wniosek (pdf, 385 KB)

Moduł II

Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym
wniosek (pdf, 224 KB)
załącznik nr 1 do wniosku (pdf, 83 KB)
załącznik nr 2 do wniosku (pdf, 66 KB)

Skip to content