Przemoc domowa

PRZEMOC DOMOWA – jest to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie, wykorzystujące przewagę fizyczną, psychiczną lub ekonomiczną, naruszające prawa lub dobra osobiste osoby doznającej przemocy domowej, w szczególności:

a) narażające tę osobę na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia lub mienia,

b) naruszające jej godność, nietykalność cielesną lub wolność, w tym seksualną,

c) powodujące szkody na jej zdrowiu fizycznym lub psychicznym, wywołujące u tej osoby cierpienie lub krzywdę,

d) ograniczające lub pozbawiające tę osobę dostępu do środków finansowych lub możliwości podjęcia pracy lub uzyskania samodzielności finansowej,

e) istotnie naruszające prywatność tej osoby lub wzbudzające u niej poczucie zagrożenia, poniżenia lub udręczenia, w tym podejmowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

WYKAZ PLACÓWEK ŚWIADCZĄCYCH POMOC W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY DOMOWEJ

MIEJSKI ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY DOMOWEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 15

21 -500 Biała Podlaska

tel. 83 344 70 32

e – mail: zespolinterdyscyplinarny@mops-bialapodlaska.pl

SĄD REJONOWY

ul. Brzeska 20 – 22

21 – 500 Biała Podlaska

tel. 83 311 10 95

PROKURATURA REJONOWA

ul. Brzeska 20 – 22

21 – 500 Biała Podlaska

tel. 83 341 55 29

KOMENDA MIEJSKA POLICJI

ul. Plac Wojska Polskiego 23

21 – 500 Biała Podlaska

tel. 47 814 13 00, alarmowy 112

MIEJSKA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
MIASTA BIAŁA PODLASKA

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3

21 – 500 Biała Podlaska

tel. 83 341 61 99

Pokój Nr 312, III piętro

Przyjmowanie wniosków: Kancelaria ogólna, pokój nr 8 (parter)

NZOZ PRZYCHODNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO

ul. Janowska 17

21 – 500 Biała Podlaska

tel. 83 344 51 50

NZOZ „TERAPIA A” PORADNIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU
I WSPÓŁUZALEŻNIENIA

ul. Terebelska 67

21 – 500 Biała Podlaska

I piętro, gabinety nr 110, 111

tel. 83 342 81 84

PORADNIA prowadzona przez BIALSKOPODLASKIE STOWARZYSZENIE „POWRÓT Z UZALEŻNIEŃ”.

ul. Plac Wolności 2, I piętro

21 – 500 Biała Podlaska

tel. 83 342 21 98

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA

ul. Waryńskiego 3

21 – 500 Biała Podlaska

tel. 83 341 64 37, 83 341 64 36,

EUROPEJSKIE CENTRUM REHABILITACJI I PSYCHOLOGII

PORADNIA PSYCHOLOGICZNA

ul. Sitnicka 76

21 – 500 Biała Podlaska

tel. 83 344 27 00

PUNKT KONSULTACYJNO – INTERWENCYJNY DLA OSÓB Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM I INNYCH UZALEŻNIEŃ, ICH RODZIN, WSPÓŁUZALEŻNIONYCH ORAZ DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY

ul. Moniuszki 29

21 – 500 Biała Podlaska

tel. 881 577 488

LOKALNY PUNKT POMOCY POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM
W BIAŁEJ PODLASKIEJ

ul. Narutowicza 37

21 – 500 Biała Podlaska

tel. 81 534 38 87, 782 515 474

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, MEDIACJA

tel. 83 341 64 05

e – mail: pomocprawna@bialapodlaska.pl

Skip to content