Poradnictwo socjalne

Poradnictwo socjalne jest formą pomocy  na rzecz osób znajdujących się w trudnej sytuacji rodzinnej, finansowej, zdrowotnej, zawodowej lub mieszkaniowej. Obejmuje organizowanie pomocy, udzielanie porad, kierowanie do właściwych instytucji, współpracę z  miejscowymi organizacjami  które odpowiadają za organizowanie wsparcia z zakresu pomocy społecznej na terenie Miasta Biała Podlaska.

W ramach poradnictwa socjalnego  – osoba zgłaszająca się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej   na sali obsługi   parteru –  budynku biurowego ul. Piłsudskiego 24  zostanie przyjęta przez pracowników pierwszego kontaktu, zostaną udzielone wskazówki i informacje o możliwości uzyskania wsparcia, oraz  zostanie wskazany pracownik  obsługujący   rejon zamieszkania  interesanta bądź pracownik merytoryczny prowadzący postępowania z zakresu problemu z jakim boryka się interesant.

Skip to content