POPŻ 2014 – 2020

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

PODROGRAM 2019

Celem programu jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie od grudnia 2019 r. do lipca 2020 r., a jej celami szczegółowymi są:
1. organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
2. racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
3. przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami POPŻ,
4. prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:
1. Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie – których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej,tj.: 1402,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1056 zł dla osoby w rodzinie, stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.
2. Sposób kwalifikacji: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej typuje osoby z Gminy Miejskiej Biała Podlaska do odbioru paczek żywnościowych wydawanych przez Polski Komitet Pomocy Społecznej Oddział Okręgowy Warszawie oraz przez Lubelski Odział Okręgowy Polski Czerwony Krzyż.
3. Osoby, które jeszcze nie zostały zakwalifikowane do Podprogramu 2019, mogą zgłaszać się pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej z dokumentami potwierdzającymi sytuację dochodową. Na dochód określony w przepisach ustawy o pomocy społecznej składają się przychody wszystkich członków rodziny, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku. Pracownicy socjalni przyjmują klientów od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30-9.00 i 14.00-15.30.

ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH
1. Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym w formie paczek żywnościowych.
2. Paczka żywnościowa to minimum kilka artykułów spożywczych (co najmniej 3) z różnych grup towarowych wydawanych jednorazowo wchodzących w skład zestawu w Podprogramie 2019.
3. Zestaw roczny artykułów spożywczych w Podprogramie 2019 obejmuje artykuły spożywcze w tym:
a) Artykuły warzywne i owocowe:
– groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe , sok jabłkowy klarowny
b) Artykuły skrobiowe:
– makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane
c) Artykuły mleczne:
– mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający, artykuły mięsne, szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, filet z makreli woleju
d) Cukier
e) Tłuszcze
– olej rzepakowy
f) Dania gotowe:
– gołąbki w sosie pomidorowym
4. Żywność jest wydawana osobom potrzebującym w ramach POPŻ nieodpłatnie.

Skip to content