Wzory druków do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

Karta zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 – załącznik nr 8 do Programu (docx, 24 KB)

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (docx, 18 KB)

Oświadczenie członka rodziny lub opiekuna, ubiegającego się o przyznanie usług opieki wytchnieniowej, o zamieszkiwaniu we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawowaniu całodobowej opieki nad osobą niepełnosprawną (docx, 29 KB)

Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM – załącznik nr 7 do Programu (docx, 23 KB)

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 (pdf, 183 KB)

Skip to content