Program „Wspieraj seniora” na rok 2021

W związku z utrzymującym się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii COVID-19, wzrastającą liczbą zakażeń oraz kierując się troską o bezpieczeństwo osób starszych, Minister Rodziny i Polityki Społecznej przedłużył  Program „Wspieraj Seniora” na okres od 1 kwietnia do 31 grudnia 2021 roku, nie dłużej jednak niż do dnia odwołania stanu epidemii.

Miasto Biała Podlaska przystąpiło do realizacji programu „Wspieraj Seniora” i jest on realizowany od lutego 2021 r. przy współpracy z Centrum Integracji Społecznej w Białej Podlaskiej.

Program adresowany jest do:
seniorów powyżej 70. roku życia, którzy pozostaną w domu w związku z zagrożeniem zakażenia COVID-19,
osób poniżej 70. roku życia, którzy pozostaną w domu w związku z zagrożeniem zakażenia COVID-19, w przypadku braku możliwości realizacji we własnym zakresie niezbędnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej i społecznej.

Seniorzy mogą liczyć na pomoc  w zakresie:

  • dostarczenia zakupów, w tym artykułów spożywczych oraz środków higieny osobistej,
  • załatwienia drobnych spraw urzędowych (jeżeli nie wymagają one wydania upoważnień od seniora lub udostępnienia danych wrażliwych),
  • wyprowadzenie psa,
  • dostarczenia ciepłych posiłków, o ile usługa nie jest finansowana z innych źródeł.

Senior, który zdecyduje się pozostać w domu dzwoni na  specjalną ogólnopolską infolinię (22) 505 11 11 – zgłoszenie zostanie przekazane do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej

lub bezpośrednio do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej (83) 343 33 50 , (83) 343 49 85, (83) 343 49 80, (83) 343 49 83 ,  w godzinach 730 – 1530 (od poniedziałku do piątku). Pracownik socjalny Ośrodka każdorazowo kontaktuje się z seniorem i ustala szczegóły pomocy.

Z programu nie mogą korzystać osoby, które już otrzymują wsparcie w ramach usług opiekuńczych. Udzielenie pomocy w ramach programu nie zależy od kryterium dochodowego.

Skip to content