Struktura i kontakt

STRUKTURĘ MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ TWORZĄ NASTĘPUJĄCE DZIAŁY I KOMÓRKI ORGANIZACYJNE

DZIAŁ / KOMÓRKA ORGANIZACYJNAPOKÓJTELEFON
SEKRETARIAT
Aleksandra Chwedoruk
e-mail: sekretariat@mops-bialapodlaska.pl

DYREKTOR
Ewa Borkowska
e-mail: dyrektor@mops-bialapodlaska.pl

ZASTĘPCA DYREKTORA
Kamil Węgliński
e-mail: kamil.weglinski@mops-bialapodlaska.pl
II piętro
II piętroI piętro – 12
83 343 85 37
83 341 64 56
fax 83 343 85 37


83 344 46 10
DZIAŁ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ

Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej:
Renata Jaroszuk

– pracownicy socjalni:


Agata Chromiec – starszy specjalista pracy socjalnej
Justyna Domańska – starszy specjalista pracy socjalnej
Katarzyna Gierej – specjalista pracy socjalnej
Marta Karwaniecka – Wydra – starszy pracownik socjalny
Wioletta Najdyhor – starszy pracownik socjalny
Sylwia Sawicka – starszy pracownik socjalny
Iwona Sobczuk – starszy pracownik socjalny
Katarzyna Kondratiuk – pracownik socjalny
Monika Twardowska – pracownik socjalny
II piętro – 26I piętro – 11
83 344 70 3083 343 33 50
83 344 46 19– pracownicy socjalni:

Ewa Stasiuk – starszy specjalista pracy socjalnej
Katarzyna Wojtal – starszy specjalista pracy socjalnej
Angelika Litwiniuk – pracownik socjalny

– asystenci rodziny:

Renata Adamiuk – Skubis
Agnieszka Andrzejuk
Anna Derlukiewicz
Danuta Patejuk – Łukjańczuk
Zofia Pietruczuk
Mirosław Wawryniuk
I piętro – 13
83 343 49 80
– pracownicy socjalni:

Agnieszka Arseniuk – pracownik socjalny
Izabela Kapyś – starszy pracownik socjalny
Anna Korniluk – pracownik socjalny
Anna Nestoruk – pracownik socjalny
Joanna Olichwirowicz – pracownik socjalny
I piętro – 14

83 343 49 83

DZIAŁ REALIZACJI ŚWIADCZEŃ I ANALIZ

(wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń z pomocy społecznej udzielanie
informacji klientom pomocy społecznej o przysługujących im prawach i uprawnieniach)

Koordynator Działu Realizacji Świadczeń i Analiz:

Barbara Kłyż – starszy specjalista pracy socjalnej

– pracownicy:

Magdalena Bondarzewska – podinspektor
Małgorzata Dębek – podinspektor
Anna Pikor – podinspektor
Karolina Rutkowska – podinspektor
Agnieszka Tur – podinspektor

II piętro – 26

II piętro – 2483 344 70 30

83 344 70 36


DZIAŁ POMOCY OSOBOM Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
Budynek przy ulicy marsz. Józefa Piłsudskiego 15

Kierownik działu:
Izabela Rafał

– pracownicy:
Dominika Białas – starszy pracownik socjalny
Justyna Kuźmiuk – starszy pracownik socjalny
Jadwiga Jurkitewicz – podinspektorparter – 6parter – 6


83 341 64 5583 344 46 14
SAMODZIELNE STANOWISKO DO SPRAW PRZECIWDZIAŁANIA
NEGATYWNYM ZJAWISKOM W ŚRODOWISKU LOKALNYM
Budynek przy ulicy marsz. Józefa Piłsudskiego 15

Barbara Gromadzka – starszy specjalista pracy z rodziną
e-mail: barbara.gromadzka@mops-bialapodlaska.pl

– procedura Niebieskiej Karty:
Angelika Glińska – pracownik socjalny
Iwona Tarasiuk-Karcz – pracownik socjalny
parter – 7parter – 783 344 70 3283 344 70 32
DZIAŁ OPIEKI NAD RODZINĄ I DZIECKIEM
Budynek przy ulicy marsz. Józefa Piłsudskiego 15

Kierownik Działu:
Marta Kilisińska – specjalista pracy socjalnej

– pracownicy:
Beata Rudzka – pracownik socjalny
Aneta Łubik – pedagog

– koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej:
Beata Bylina
Marzena Jakimiuk
Agnieszka Kaliszuk
Justyna Paszczyk
Joanna Parafiniuk
Grzegorz Kupriańczyk – psycholog

parter – 8parter – 12
parter – 9


83 376 93 9683 344 70 31
83 376 93 97


DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I SOCJALNYCH

– kierownik działu:

Beata Domańska

– pracownicy:

Dodatki Mieszkaniowe:

Sylwia Daniluk – starszy specjalista


Fundusz Alimentacyjny:

Monika Bancarzewska – inspektor
Agnieszka Matejuk – inspektor
Kamila Grzeszyk – pracownik socjalny
Renata Patejuk – podinspektor

Świadczenia Rodzinne:

Bożena Korolczuk – specjalista
Maria Papińska – starszy inspektor
Beata Czarnecka – podinspektor
Monika Popławska – podinspektor
Justyna Wołoszka – podinspektor

Sala Obsługi:

Elżbieta Kapszukiewicz – podinspektor
Maciej Matejuk – podinspektor
II piętro – 26

parter – 5
parter – 1A

parter – 5


Sala Obsługi
(parter)


83 343 49 82

83 341 61 12
83 341 68 44

83 341 68 51


83 341 68 45
DZIAŁ FINANSOWO – KSIĘGOWY

Renata Głowacka – główna księgowa
Katarzyna Jarzynka – inspektor
Anna Marciniuk – podinspektor
Renata Radzikowska – podinspektor
Anna Stefaniuk – inspektor
Justyna Wajszczuk – starszy inspektor

Wypłaty świadczeń są realizowane w Kasie PKO BP przy ul. Brzeskiej 27 (C. H. Rywal)
parter – 1B
83 344 70 35
DZIAŁ ADMINISTRACYJNY I KADR

– kancelaria MOPS
(przyjmowanie podań i wniosków, udzielanie informacji klientom)

Mateusz Łukomski – starszy pracownik socjalny
Elżbieta Jarmoszuk – specjalista pracy z rodziną

– systemy informatyczne

Mariusz Podgórski – informatyk
e-mail: informatyk-mopsbp@wp.pl

– administracja i kadry

Katarzyna Sadownik – główny specjalista
e-mail: katarzyna.sadownik@mops-bialapodlaska.pl

– kierowca

Mariusz Nitychoruk

– sprzątaczka

Dorota Just
parter – 6
parter – 3
II piętro – 22
83 344 70 34
83 344 70 37
83 344 70 33
Skip to content