STRUKTURĘ MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ TWORZĄ NASTĘPUJĄCE DZIAŁY I KOMÓRKI ORGANIZACYJNE

DZIAŁ / KOMÓRKA ORGANIZACYJNAPOKÓJTELEFON
DYREKTOR
Ewa Borkowska
e-mail: dyrektor@mops-bialapodlaska.pl

ZASTĘPCA DYREKTORA
Kamil Węgliński
e-mail: kamil.weglinski@mops-bialapodlaska.pl
II piętroI piętro – 15
83 344 46 10
DZIAŁ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ

Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej:
Renata Jaroszuk

– pracownicy socjalni:


Agata Chromiec – starszy specjalista pracy socjalnej
Justyna Domańska – starszy specjalista pracy socjalnej
Wioletta Najdyhor – starszy pracownik socjalny
Sylwia Sawicka – starszy pracownik socjalny
Iwona Sobczuk – starszy pracownik socjalny
Monika Andrzejuk – pracownik socjalny
Katarzyna Kondratiuk – pracownik socjalny
Monika Twardowska – pracownik socjalny


II piętro – 26

I piętro – 11

83 344 70 30

83 343 33 50
83 344 46 19– pracownicy socjalni:

Ewa Stasiuk – starszy specjalista pracy socjalnej
Katarzyna Wojtal – starszy specjalista pracy socjalnej
Katarzyna Gierej – specjalista pracy socjalnej
Angelika Litwiniuk – pracownik socjalny
Katarzyna Świeczak – pracownik socjalny

– asystenci rodziny:

Renata Adamiuk – Skubis
Agnieszka Andrzejuk
Danuta Collins
Anna Derlukiewicz
Żaneta Panasiuk
Zofia Pietruczuk
Mirosław Wawryniuk

I piętro – 13

parter – 4

83 343 49 80

83 344 46 18
– pracownicy socjalni:

Agnieszka Arseniuk – pracownik socjalny
Izabela Kapyś – specjalista pracy socjalnej
Anna Korniluk – pracownik socjalny
Anna Nestoruk – pracownik socjalny
Joanna Olichwirowicz – pracownik socjalny
I piętro – 14

83 343 49 83

DZIAŁ REALIZACJI ŚWIADCZEŃ I ANALIZ

(wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń z pomocy społecznej udzielanie
informacji klientom pomocy społecznej o przysługujących im prawach i uprawnieniach)

Koordynator Działu Realizacji Świadczeń i Analiz:

Barbara Kłyż – starszy specjalista pracy socjalnej

– pracownicy:

Magdalena Bondarzewska – podinspektor
Małgorzata Dębek – podinspektor
Anna Pikor – podinspektor
Karolina Rutkowska – podinspektor
Agnieszka Tur – podinspektor

II piętro – 26

II piętro – 2483 344 70 30

83 344 70 36


DZIAŁ POMOCY OSOBOM Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
Budynek przy ulicy marsz. Józefa Piłsudskiego 15

Kierownik działu:
Izabela Rafał

– pracownicy:
Dominika Białas – starszy pracownik socjalny
Justyna Kuźmiuk – starszy pracownik socjalny
Jadwiga Jurkitewicz – inspektorparter – 6parter – 6


83 341 64 5583 344 46 14
SAMODZIELNE STANOWISKO DO SPRAW PRZECIWDZIAŁANIA
NEGATYWNYM ZJAWISKOM W ŚRODOWISKU LOKALNYM
Budynek przy ulicy marsz. Józefa Piłsudskiego 15

Barbara Gromadzka – starszy specjalista pracy z rodziną
e-mail: barbara.gromadzka@mops-bialapodlaska.pl

– procedura Niebieskiej Karty:
Angelika Glińska – pracownik socjalny
Iwona Tarasiuk-Karcz – pracownik socjalny
parter – 7parter – 783 344 70 3283 344 70 32
DZIAŁ OPIEKI NAD RODZINĄ I DZIECKIEM
Budynek przy ulicy marsz. Józefa Piłsudskiego 15

Kierownik Działu:
Marta Kilisińska – specjalista pracy socjalnej

– pracownicy:
Marzena Jakimiuk – pedagog
Aneta Łubik – pedagog

– koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej:
Beata Bylina – starszy koordynator
Justyna Paszczyk
Joanna Parafiniuk
Anna Rucińska

parter – 8parter – 12
parter – 9


83 376 93 9683 344 70 31
83 376 93 97


DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I SOCJALNYCH

– kierownik działu:

Beata Domańska

– pracownicy:

Dodatki Mieszkaniowe:

Sylwia Daniluk – starszy specjalista
Joanna Bursztyka – podinspektor

Fundusz Alimentacyjny:

Monika Bancarzewska – inspektor
Agnieszka Matejuk – inspektor
Elżbieta Kapszukiewicz – podinspektor
Renata Patejuk – podinspektor
Joanna Sandomierska – podinspektor

Świadczenia Rodzinne:

Justyna Wołoszka – inspektor
Beata Czarnecka – podinspektor
Maciej Matejuk – podinspektor
Monika Popławska – podinspektor
Monika Jakimiuk – Sagan – referentparter – 1B
parter – 5
Sala Obsługi
(parter)parter – 1A

parter – 5


83 343 49 82
83 341 61 12
83 341 68 45
83 341 68 44

83 341 68 51
DZIAŁ FINANSOWO – KSIĘGOWY

Renata Głowacka – główna księgowa
Katarzyna Jarzynka – inspektor
Anna Marciniuk – inspektor
Renata Radzikowska – podinspektor
Anna Stefaniuk – inspektor
Justyna Wajszczuk – starszy inspektor
II piętro – 21
83 344 70 35
DZIAŁ ADMINISTRACYJNY I KADR

SEKRETARIAT
Aleksandra Chwedoruk
e-mail: sekretariat@mops-bialapodlaska.pl

– kancelaria MOPS
(przyjmowanie podań i wniosków, udzielanie informacji klientom)

Mateusz Łukomski – starszy pracownik socjalny
Dominika Semeniuk – referent

– systemy informatyczne

Mariusz Podgórski – informatyk
e-mail: informatyk-mopsbp@wp.pl

– administracja

Michał Beczek – podinspektor
e-mail: michal.beczek@mops-bialapodlaska.pl

– kierowca

Mariusz Nitychoruk

– sprzątaczka

Katarzyna Jarmoszewicz

– kadry

Katarzyna Sadownik – główny specjalista
e-mail: katarzyna.sadownik@mops-bialapodlaska.pl

II piętro

Sala Obsługi
(parter)


parter – 6
II piętro – 22
II piętro – 22
83 343 85 37
83 341 64 56
fax 83 343 85 37
83 344 70 34
83 341 68 45


83 344 70 37
83 344 46 17
83 344 70 33

Skip to content