Warto zajrzeć

Zwiększ tekst Normalny tekst Zmniejsz tekst

Struktura i kontaktSTRUKTURĘ MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ TWORZĄ NASTĘPUJĄCE DZIAŁY I KOMÓRKI ORGANIZACYJNE
DZIAŁ / KOMÓRKA ORGANIZACYJNA
POKÓJ
TELEFON
SEKRETARIAT - Bożena Rudnicka

e-mail: mopsbp@wp.pl

DYREKTOR - Ewa Borkowska

e-mail: dyrektor@mops-bialapodlaska.pl

II piętroII piętro

83 343 85 37
83 341 64 56
fax 83 343 85 37

 

DZIAŁ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ

Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej

Renata Jaroszuk

- pracownicy socjalni

Marzenna Artecka - Wichlaj - starszy specjalista pracy socjalnej

Agata Chromiec - starszy specjalista pracy socjalnej

Justyna Domańska - starszy specjalista pracy socjalnej

Katarzyna Pietraszkiewicz - specjalista pracy socjalnej

Marta Karwaniecka - Wydra - starszy pracownik socjalny

Sylwia Sawicka - starszy pracownik socjalny

- asystenci rodziny

Renata Adamiuk

Anna Derlukiewicz

Aleksandra Herbut

Joanna Olichwirowicz
II piętro – 26

 

I piętro – 11
 
83 344 70 30
 


83 343 33 50
83 343 49 85 - pracownicy socjalni

Ewa Stasiuk - starszy specjalista pracy socjalnej

Katarzyna Wojtal - starszy specjalista pracy socjalnej

Katarzyna Gierej - specjalista pracy socjalnej

Katarzyna Kondratiuk - pracownik socjalnyI piętro – 13


83 343 49 80

- pracownicy socjalni

Teresa Pawłowska - specjalista pracy socjalnej

Izabela Rafał - specjalista pracy socjalnej

Kamil Węgliński - specjalista pracy socjalnej

Izabela Kapyś - starszy pracownik socjalnyI piętro – 14


83 343 49 83

DZIAŁ REALIZACJI ŚWIADCZEŃ I ANALIZ

(wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń z pomocy społecznej udzielanie informacji klientom pomocy społecznej o przysługujących im prawach i uprawnieniach)

Koordynator Działu Realizacji Świadczeń i Analiz

Barbara Kłyż

- pracownicy:

Urszula Bołtowicz - specjalista pracy socjalnej

Małgorzata Łukaszuk - starszy inspektor

Wioletta Najdyhor - starszy pracownik socjalny

Ilona Miastkowska - referent

- działanie wobec osób niepełnosprawnych

Dominika Białas - starszy pracownik socjalny

Barbara Gromadzka - starszy pracownik socjalny

Justyna Kuźmiuk - starszy pracownik socjalny 

 


II piętro – 26

II piętro – 24


parter – 4


83 344 70 30

83 344 70 36


83 341 64 55
fax  83 341 64 55
SAMODZIELNE STANOWISKO DO SPRAW PRZECIWDZIAŁANIA NEGATYWNYM ZJAWISKOM W ŒŚRODOWISKU LOKALNYM

Barbara Gromadzka - specjalista pracy z rodziną

e-mail: barbara.gromadzka@mops-bialapodlaska.pl

I piętro – 15
83 344 70 32

DZIAŁ OPIEKI NAD RODZINĄ I DZIECKIEM

Koordynator działu:

Barbara Kożuchowska -
starszy specjalista pracy socjalnej

- pracownicy:

Elżbieta Jarmoszuk - specjalista pracy z rodziną

Roma Och - Twarowska - starszy pracownik socjalny

- koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Beata Bylina

Agnieszka Kaliszuk

Justyna Paszczyk

I piętro – 12
II piętro – 21
83 343 49 82
83 344 70 31

DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I SOCJALNYCH

Łucja Samociuk - kierownik działu

Dorota Michaluk - starszy specjalista pracy socjalnej

Sylwia Daniluk - starszy specjalista

Monika Kowieska - podinspektor

Maria Papińska - starszy inspektor

Beata Czarnecka - podinspektor

Justyna Wołoszka - podinspektor


Beata Domańska - starszy specjalista

Monika Bancarzewska - inspektor

Anna Burdach - inspektor

Agnieszka Matejuk - inspektor

Maciej Matejuk - podinspektor


Elżbieta Kapszukiewicz - podinspektor

Bożena Korolczuk - specjalista

Renata Patejuk - podinspektor
I piętro – 12

parter – 5


parter – 1A


I piętro – 13

Sala Obsługi
(parter)

83 343 49 82

83 341 61 12
83 341 68 51

83 341 68 44


83 343 49 80

83 341 68 45DZIAŁ FINANSOWO – KSIĘGOWY

Renata Głowacka - główna księgowa

Katarzyna Jarzynka - inspektor

Radosław Popławski - inspektor
 
Anna Stefaniuk - inspektor

Justyna Wajszczuk - starszy inspektor

Wypłaty świadczeń są realizowane w Kasie PKO BP przy ul. Brzeskiej 27 (C. H. Rywal)

parter – 1B83 344 70 35


DZIAŁ ADMINISTRACYJNY I KADR

- kancelaria MOPS

(przyjmowanie podań i wniosków, udzielanie informacji klientom)

Mateusz Łukomski - starszy pracownik socjalny

Magdalena Bondarzewska - referent

- systemy informatyczne

Mariusz Podgórski - informatyk

e-mail: informatyk-mopsbp@wp.pl

- administracja i kadry 

Katarzyna Sadownik - główny specjalista

katarzyna.sadownik@mops-bialapodlaska.pl

- kierowca

Mariusz Nitychoruk

- sprzątaczka

Dorota Just
Parter – 6
parter – 4

 II piętro – 22
 parter – 4


83 344 70 34

83 343 49 84
83 344 70 37

83 344 70 33
Przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej funkcjonuje Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności z siedzibą przy ul. Stacyjnej 6 tel/ fax. 083 341 64 60

utworzono:2008-08-06 09:27:35przez:administrator
ostatnia edycja:2018-12-11 09:57:33przez:Mariusz Podgórski

powrót  drukuj stronę
Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Oœrodka Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej
Dobry Start 300 zł wsparcia wypłacanego raz w roku wszystkim uczniom
Zostaw 1 procent podatku w Białej Podlaskiej

Rodziny zastępcze poszukiwane

Plakat przemoc

Godziny pracy MOPS

Harmonogram wypłat œwiadczeń w kasie PKO BP

Program Rodzina 500 plus

Aktywny Samorząd

duża rodzina

Strefa seniora

Niebieska linia

Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Konsultacje

Aktywny Samorząd

Centrum Wolontariatu

Film chleb który zmienia życie

Odwiedzin: 405769
Kapitał ludzki
Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Europejski Fundusz Społeczny
projekt i wykonanie Orange Computers