Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu z funduszu przeciwdziałania COVID-19

Z tej formy pomocy mogą skorzystać wyłącznie najemcy i podnajemcy lokali mieszkalnych (wynajętych przed dniem 14 marca 2020r.), spełniający kryteria metrażowe i dochodowe do otrzymania dodatku mieszkaniowego
Wniosek o dodatek mieszkaniowy z dopłatą do czynszu można złożyć do dnia 31 marca 2021 r.

Więcej informacji

Skip to content