Warto zajrzeć

Zwiększ tekst Normalny tekst Zmniejsz tekst

Spotkania edukacyjne dla kobiet


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej zaprasza na zajęcia edukacyjne dla kobiet dotkniętych przemocą w rodzinie – aspekt psychologiczny i prawnyNajbliższe terminy spotkań:

28 listopad 2017 r. godz. 17.00

Miejsce spotkań: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej ul. M. J. Piłsudskiego 24, sala 08, dolny parter.

W ramach zajęć odbędą się spotkania dla kobiet – osób zagrożonych lub dotkniętych przemocą domową prowadzone przez psychologa i prawnika.

Psychoedukacja dotyczyć będzie – zjawiska przemocy, mechanizmów przemocy, czynników utrzymujących osobę w związku przemocowym i wyzwalających z krzywdzącej relacji, sytuacji dziecka w rodzinie przemocowej.

Część dotycząca aspektów prawnych będzie związana z uświadomieniem kobiet co do możliwych do podjęcia działań, celem uregulowania swojej sytuacji.


Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu:

Dorota Kozak
Barbara Gromadzka
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 24
21 – 500 Biała Podlaska
tel./fax 83 343 85 37, 83 344 70 32
e – mail: dorota.kozak@mops-bialapodlaska.pl
barbara.gromadzka@mops-bialapodlaska.pl
utworzono:2017-09-14 12:28:28przez:Mariusz Podgórski
ostatnia edycja:2017-11-27 09:02:18przez:Mariusz Podgórski

powrót  drukuj stronę
Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Oœrodka Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej
Konsultacje
Informacje dla osób z niepełnosprawnoœciš
Dobry Start 300 zł wsparcia wypłacanego raz w roku wszystkim uczniom
Zostaw 1 procent podatku w Białej Podlaskiej

Rodziny zastępcze poszukiwane

Plakat przemoc

Nieodpłatna pomoc prawna
Pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i œwiadków
Godziny pracy MOPS

Harmonogram wypłat œwiadczeń w kasie PKO BP

Program Rodzina 500 plus

Aktywny Samorząd

duża rodzina

Strefa seniora

Niebieska linia

Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Konsultacje

Aktywny Samorząd

Centrum Wolontariatu

Film chleb który zmienia życie

Odwiedzin: 434110
Kapitał ludzki
Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Europejski Fundusz Społeczny
projekt i wykonanie Orange Computers