Warto zajrzeć

Zwiększ tekst Normalny tekst Zmniejsz tekst

Wykaz placówek świadczących pomoc w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie miasta Biała Podlaska
SĄD REJONOWY
ul. Brzeska 20 – 22
21 – 500 Biała Podlaska
tel. 83 342 08 80


PROKURATURA REJONOWA
ul. Brzeska 20 – 22
21 – 500 Biała Podlaska
tel. 83 342 08 80

KOMENDA MIEJSKA POLICJI
ul. Plac Wojska Polskiego 23
21 – 500 Biała Podlaska
tel. 83 344 81 00, alarmowy 997, 112

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 24
21 – 500 Biała Podlaska
tel. 83 343 33 50, 83 343 85 37

MIEJSKI ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 24
21 – 500 Biała Podlaska
tel. 83 344 70 32, tel./fax. 83 343 85 37
e – mail: mopsbp@wp.pl

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH MIASTA BIAŁA PODLASKA (Urząd Miasta)
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3
21 – 500 Biała Podlaska
tel. 83 341 61 99, 83 341 61 95
Pokój Nr 312, III piętro
Przyjmowanie wniosków: Kancelaria ogólna, pokój nr 8 (parter)

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA
ul. Waryńskiego 3
21 – 500 Biała Podlaska
tel. 83 343 37 26, 83 341 64 36, 83 341 64 37

PUNKT KONSULTACYJNO – INTERWENCYJNY DLA OSÓB Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM I ICH RODZIN ORAZ OSÓB UWIKŁANYCH W PRZEMOC DOMOWĄ
ul. Stacyjna 6
21 – 500 Biała Podlaska
tel. 83 344 47 32 – czynny w czasie trwania dyżurów
Poradnictwo prawne:
środa 17.00 – 19.00
Poradnictwo psychologiczne:
poniedziałek 16.00 – 20.00
środa 14.00 – 16.00
Poradnictwo pedagogiczne:
wtorek 16.00 – 18.00

NZOZ PRZYCHODNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO
ul. Janowska 17
21 – 500 Biała Podlaska
tel. 83 344 51 50
Pomoc terapeutyczna osobom uzależnionym, współuzależnionym i dzieciom z rodzin alkoholowych, uwikłanych w przemoc w rodzinie.

NZOZ „TERAPIA A” PORADNIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU I WSPÓŁUZALEŻNIENIA
ul. Terebelska 67
21 – 500 Biała Podlaska
I piętro, gabinety nr 110, 111
tel./rejestracja 83 342 81 84

Pomoc psychologiczna dla członków rodzin z problemem alkoholowym. Leczenie osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu.

NZOZ „ZMIANA” PORADNIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU I WSPÓŁUZALEŻNIENIA
ul. Warszawska 14
21 – 500 Biała Podlaska
IV piętro, gabinety nr 410 i 411
tel. 83 342 81 73
Leczenie osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu. Pomoc psychologiczna dla członków rodzin z problemem alkoholowym.

PORADNIA prowadzona przez BIALSKOPODLASKIE STOWARZYSZENIE „POWRÓT Z UZALEŻNIEŃ”
ul. Plac Wolności 2
21 – 500 Biała Podlaska
tel. 83 342 21 98
Świadczenia w zakresie przeciwdziałania narkomanii.

ŚRODOWISKOWY PUNKT KONSULTACYJNY
przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Adama Mickiewicza
ul. Leszczynowa 16
21 – 500 Biała Podlaska
tel. 83 411 57 42

CENTRUM POMOCY INTERDYSCYPLINARNEJ
ul. Warszawska 15
21 – 500 Biała Podlaska
tel. 885 153 253
Wsparcie dla osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz ich rodzin.
utworzono:2017-09-14 12:12:21przez:Mariusz Podgórski
ostatnia edycja:2017-09-14 12:13:32przez:Mariusz Podgórski

powrót  drukuj stronę
Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Oœrodka Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej
Konsultacje
Informacje dla osób z niepełnosprawnoœciš
Dobry Start 300 zł wsparcia wypłacanego raz w roku wszystkim uczniom
Zostaw 1 procent podatku w Białej Podlaskiej

Rodziny zastępcze poszukiwane

Plakat przemoc

Nieodpłatna pomoc prawna
Pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i œwiadków
Godziny pracy MOPS

Harmonogram wypłat œwiadczeń w kasie PKO BP

Program Rodzina 500 plus

Aktywny Samorząd

duża rodzina

Strefa seniora

Niebieska linia

Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Konsultacje

Aktywny Samorząd

Centrum Wolontariatu

Film chleb który zmienia życie

Odwiedzin: 434121
Kapitał ludzki
Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Europejski Fundusz Społeczny
projekt i wykonanie Orange Computers