Warto zajrzeć

Zwiększ tekst Normalny tekst Zmniejsz tekst

Odbiorcy projektuOdbiorcy projektu to ogół społeczeństwa miasta Biała Podlaska, rodziny z terenu miasta Biała Podlaska a w szczególności:
  • osoby dorosłe doświadczające i zagrożone przemocą (grupę tą będą stanowiły kobiety gdyż z analizy danych dotyczących prowadzonych procedur „Niebieskich Kart” wynika, iż to kobiety w zdecydowanej większości są osobami pokrzywdzonymi) i będzie to grupa 30 kobiet objętych wsparciem.
  • osoby dorosłe stosujące przemoc (tym wsparciem zostaną objęci mężczyźni, którzy głównie stosują przemoc)w liczbie 10 mężczyzn.
  • specjaliści działający w obszarze przeciwdziałania przemocy – pracownicy służb i instytucji takich jak: Komenda Miejska Policji w Białej Podlaskiej, Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Biała Podlaska, oświata, służba zdrowia, organizacje pozarządowe działające w obszarze przeciwdziałania przemocy.

utworzono:2017-06-12 06:22:07przez:Mariusz Podgórski
ostatnia edycja:2017-06-12 07:08:00przez:Mariusz Podgórski

powrót  drukuj stronę
Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Oœrodka Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej
Konsultacje
Informacje dla osób z niepełnosprawnoœciš
Dobry Start 300 zł wsparcia wypłacanego raz w roku wszystkim uczniom
Zostaw 1 procent podatku w Białej Podlaskiej

Rodziny zastępcze poszukiwane

Plakat przemoc

Nieodpłatna pomoc prawna
Pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i œwiadków
Godziny pracy MOPS

Harmonogram wypłat œwiadczeń w kasie PKO BP

Program Rodzina 500 plus

Aktywny Samorząd

duża rodzina

Strefa seniora

Niebieska linia

Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Konsultacje

Aktywny Samorząd

Centrum Wolontariatu

Film chleb który zmienia życie

Odwiedzin: 434110
Kapitał ludzki
Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Europejski Fundusz Społeczny
projekt i wykonanie Orange Computers